Företagets Policy

Ivar Lundqvist Entreprenad AB tillhandahåller ett brett utbud av entreprenadtjänster såsom Schakt och anläggningsentreprenad samt maskinuthyrning, service & Reparation av fordon och maskiner.

  • Vi ska med ett förebyggande arbetsmiljöarbete skapa ett klimat där individens hälsa påverkas positivt. Detta innebär att medarbetarna skall känna uppskattning och respekt för varandra samt gemenskap och trygghet.
  • Vi SKA Sträva efter att möjliggöra en positiv personlig utveckling hos våra anställda.
  • Vi ska ha en kompetent och engagerad personal som kontinuerligt får den support och kompetensuppbyggnad som krävs för att de alltid skall klara att uppfylla de kvalitets- och miljökrav som deras arbetsuppgifter kräver.
  • Målsättningen är att alltid göra rätt från början så att vi ständigt minskar kostnader, reklamationer samt miljöpåverkan.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som en miniminivå.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och oss själva samt engagera oss i arbetsmiljöfrågor gentemot anställda, Leverantörer och kunder.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att STÄNDIGT UTVECKLA VÅR MILJÖOMSORG