Miljötänket - en viktig faktor

Att kunna påverka miljön

Vårt mål är att hålla maskinerna i så god form som möjligt och att alltid förnya oss. Vi dokumenterar kontinuerligt våra maskiners effekt och förbrukning av oljor och smörjmedel i så kallade miljödeklarationer.

Vår maskinpark är alltid försäkrad i och med att vi har ett så kallat storkundsavtal med Trygg Hansa.