Industri - vi finns där du behöver oss

Domsjö Fabriker - Ivar Lundqvist truckar

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är cellulosa, bioetanol och lignin. Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, Domsjö Fabriker är en del av Aditya Birla Group. Ivar Lundqvist Entreprenad är leverantör av maskinparken för Vedhantering.

Vi tillhandahåller timmertruckar av typ Scandlog, Tiger och Mantsinen. Vi har ansvar för drift, service och underhåll av maskinparken som är i drift årets alla dagar!