Projektområden

Entreprenadarbeten är Ivar Lundqvist Entr. AB största verksamhetsområde och sysselsätter ca: 90% av personalen.
Under de senaste åren har företaget deltagit i många kända projekt.
Bl.a. kan nämnas utbyggnaden av M-real, BM 1, i Husum 1999 – 2001, Entreprenad 5425, 5545 och 5417  vid Botniabanan 1999-2002, Industrispåret i Husum 2004-2006

Erfarenheter

Vi har sedan tidigare också erfarenhet projekt som  anläggning av sedimenteringsbassänger med dränering och kulvertering åt f.d. MoDo vid Gålnäs Industriområde 1990 – 2000, samt slutsläckning (täckning) av Öviks kommuns gamla byggtippar på olika ställen i kommunen under 2001.

Sören Jonsson hjälper RGS90 Nordic med materialsortering vid deras Återvinningsanläggning i Örnsköldsvik

 

En villatomt står nu redo för husleverans efter att John Granberg schaktat till en vacker terrass för huset att stå på!

Ett hus i Örnsköldsvik får ny dränering monterad av Ivar Lundqvist Entreprenad