Följ vårt projekt i Åviken

Just nu är byggandet av ett flygfält och campingplatser/ restauranger mm på gång som bäst vid Åviken Camping.
Ett spännande projekt där entreprenören Mats Norberg med vår hjälp förverkligar sina versioner.